Giải câu 14 bài 2: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 9 - sgk toán 8 tập 1

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Bài làm:

Gọi ba số chẵn liên tiếp là x, x + 2, x + 4.

Ta có: (x + 2)(x + 4) - x(x + 2) = 192

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy ba số đó là 46, 48, 50.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021