Giải câu 29 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 29 : Trang 50 sgk toán 8 tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Bài làm:

Hướng dẫn: Với câu a, b ta thấy hai phân thức có mẫu giống nhau, nên ta chỉ việc lấy tử để thực hiện phép tính. Với câu b, c ta cần đổi dấu mẫu sau đó thực hiện phép tính.

a)

.

b)

c)

\( =\frac{12x-18}{2x-3}=6\)

d)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021