Giải câu 53 bài 8: Đối xứng tâm sgk Toán 8 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 53 : Trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 82, trong đó MD // AB và ME // AC. Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm M qua điểm I.

Giải bài 8: Đối xứng tâm - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Do MD // AB (gt) => MD // AE

Do ME // AC (gt) => ME // AD

=> Tứ giác AEMD là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

Do AEMD là hình bình hành mà I là trung điểm của DE =>I là giao của hai đường chéo DE và AM.

=> I cũng là trung điểm của AM.

=> A đối xứng với M qua I.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021