Giải câu 8 bài 3: Rút gọn phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 8 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

a) ;

b) ;

c)

d)

Theo em câu nào đúng, câu nào sai ? Em hãy giải thích.

Bài làm:

a) ;

Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung y ta được:

=>Phép rút gọn đúng

b) ;

Phân tích nhân tử của tử và mẫu rồi chia cho nhân tử chung ta được:

=> Phép rút gọn sai.

c)

Ta có:

=> Phép rút gọn sai.

d)

Ta có:

=> Phép rút gọn đúng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021