Giải câu 38 bài 6: Đối xứng trục sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 88 - sgk toán 8 tập 1

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Bài làm:

Với hình tam giác cân ABC, ta có :

  • Trục đối xứng là đường phân giác góc BAC hay đường cao AH của tam giác vói H là trung điểm của BC.

Với hình thang cân ABCD, ta có :

  • Trục đối xứng là đường thẳng KH với K, H lần lượt là trung điểm của AB và CD.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021