Giải câu 1 bài 1: Tứ giác sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 66

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 66 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x ở hình 5, hình 6 :

Bài làm:

Áp dụng tính chất của tứ giác : Tổng các góc của tứ giác bằng .

Hình 5 :

a. Ta có :

=>

=>

Vậy .

b. Ta có :

=>

=>

Vậy .

c. Ta có :

=>

=>

Vậy .

d. Ta có :

=>

=>

=>

=>

Vậy .

Hình 6 :

a. Ta có :

=>

=>

=>

Vậy .

b. Ta có :

=>

=>

Vậy .

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021