Giải câu 12 bài 3: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 12 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: Phân tích đã thức nhân tử cả tử và mẫu rồi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

a) Ta có:

b) Ta có:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021