Giải câu 2 bài 1: Tứ giác sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 66

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 66 - sgk toán 8 tập 1

Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.

b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài):

c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác ?

Bài làm:

a. Ta có :

=> Số đo các góc ngoài của tứ giác là :

b. Ta có :

c. Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng và bằng tổng các góc trong của tứ giác .

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021