Giải câu 45 bài 8: Phép chia các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 45 : Trang 55 sgk toán 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là , trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích:

Bài làm:

Do phép chia là phép nhân đảo ngược, nên ta có dãy số:

=

Để được kết quả là ta điền được vào chỗ trống như sau:

Vậy cần điền vào chỗ trống như sau:

Chọn n = 10, ta có dãy số tương tự là:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021