Giải câu 64 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 64 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Tìm giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.

Bài làm:

Điều kiện của biến .

Ta có

thỏa mãn điều kiện của biến nên khi đó giá trị của phân thức đã cho bằng :

Kết quả chính xác đến 0,001 là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021