Giải câu 38 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 38 : Trang 52 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ;

b) ;

c)

Bài làm:

Hướng dẫn: Nhân tử với tử, mẫu với mẫu sau đó rút gọn phân thức.

a)

=\frac{30xy^{2}}{7x^{2}y^{3}}\)

=\frac{30}{7xy}\)

b)

c)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021