Giải câu 11 bài 2: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến :

Bài làm:

Ta có :

=

= -8

Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào giá trị của biến . ( đpcm )

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021