Giải câu 78 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 78 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a) ;

b) .

Bài làm:

Hướng dẫn: Nhân lần lượt các đa thức với nhau, rồi cộng trừ tích thu được

a)

=

=

= ;

b)

=

=

=

=

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021