Giải câu 12 bài 3: Hình thang cân sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 12 : Trang 74- sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Bài làm:

Vì hình thang ABCD cân

=> AD = BC

=>

Xét hai tam giác vuông AED và BFC có:

  • AD = BC

=> ( cạnh huyền - góc nhọn )

=> ( đpcm )

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021