Giải câu 25 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 25 : Trang 47 sgk toán 8 tập 1

Làm tính cộng các phân thức sau:

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

Hướng dẫn: Đưa các phân thức về cùng mẫu bằng cách quy đồng rồi cộng tử với nhau.

a)

b)

c)

d)

e)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021