Giải câu 49 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 49 : Trang 58 sgk toán 8 tập 1

Đố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Bài làm:

Các ước của 2 là +1, -1, +2, -2.

Để phân thức mà giá trị của nó xác định với mọi giá trị của x khác ước của 2 thì mẫu của phân thức đó có dạng

(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)

Vì khi đó (x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2) khi x $\neq 0 \pm 1$, x $\neq 0 \pm 2$,.

Vậy có thể chọn phân thức

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021