Giải bài 3: Rút gọn phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 38 40

  • 1 Đánh giá

Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số hay không ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Rút gọn phân thức thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Qui tắc

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải:

  • Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung
  • Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau.

Ví dụ minh họa:

Rút gọn phân thức:

Giải

Chú ý

Có khi cần đổi dấu tử hoặc mẫu thức để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu (lưu ý tới tính chất A = (-A)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 7 : Trang 39 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a) ;

b) ;

c) ;

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

a) ;

b) ;

c)

d)

Theo em câu nào đúng, câu nào sai ? Em hãy giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) ;

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Đố. em rút gọn được phân thức:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Rút gọn phân thức


  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021