Giải câu 22 bài 3: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh:

a.

b.

c.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

c.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021