Giải câu 40 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 40 : Trang 53 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

.(x2 + x+ 1 + ).

Bài làm:

Cách 1: Sử dụng tính phân phối của phép cộng.

.(x2 + x+ 1 + )

Cách 2: Tính toán như bình thường, trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau:

.(x2 + x+ 1 + )

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021