Giải câu 67 bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước sgk Toán 8 tập 1 Trang 102

  • 1 Đánh giá

Câu 67 : Trang 102 sgk toán 8 tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Từ hình vẽ ta có: EB // DD' // CC' và AE = CD = DE.

Thheo định lí về các đường thẳng song song cách đều => AC' = C'D' = D'B

Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.(đpcm)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021