Trắc nghiệm Hình học 8 bài 12: Hình vuông

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12: Hình vuông Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hãy khoan tròn vào phương án đúng nhất trong các phương án sau ?

 • A. Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
 • B. Hình vuông là tứ giác có 4 góc bằng nhau.
 • C. Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
 • D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 2: Hãy chọn đáp án sai trong các phương án sau đây ?

 • A. Trong hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 • B. Trong hình vuông có hai đường chéo không vuông góc với nhau.
 • C. Trong hình vuông thì hai đường chéo đồng thời là hai trục đối xứng của hình vuông.
 • D. Trong hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau.

Câu 3: Trong các dấu hiệu nhận biết sau thì dấu hiệu nào không đủ điều kiện để tứ giác là hình vuông?

 • A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
 • B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông gócvới nhau là hình vuông.
 • C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
 • D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Câu 4: Tìm câu nói đúng khi nói về hình vuông?

 • A. Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
 • B. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
 • C. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
 • D. Các phương án đều đúng.

Câu 5: Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 4cm thì độ dài đường chéo của hình vuông là ?

 • A. 8cm
 • B. √ 32 cm
 • C. 5cm
 • D. 4cm

Câu 6: Trong hình bên ABCD là hình vuông,ABE là tam giác đều, điểm E ở ngoài hình vuông. Tìm số đo của góc AED

 • A.10
 • B.12,5
 • C.15
 • D.20

Câu 7: Hình thoi ABCD là hình vuông khi :

 • A.Có một góc vuông
 • B.Có
 • C.Có AB=CD
 • D.Cả 3 câu trên đều sai

Câu 8: Nếu ABCD là hình vuông thì nó có:

 • A.2 trục đối xứng
 • B.4 trục đối xứng
 • C.Vô số trục đối xứng
 • D.Không có trục đối xứng

Câu 9: Cho tam giác ABC có góc B là 45. Trên các cạnh AB, BC về phá ngoài của tam giác đó dựng các hình vuông ABB'A',BCDE.Gọi O là tâm của hình vuông BCDE

Kết quả nào sau đây là sai

 • A.B',B,O thẳng hàng
 • B.B'O,D thẳng hàng
 • C.A',B,E thẳng hàng
 • D.Tất cả a,b,c đều sai

Câu 10: Chọn câu trả lời sai

 • A.Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
 • B.Hình vuông là hinh thoi có bốn cạnh bằng nhau
 • C.Cả a,b,c đều đúng
 • D.Cả a,b,c đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12: Hình vuông sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 107 109


 • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021