Giải Câu 61 Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 61: Trang 83 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC không vuông. Gọi H là trực tâm của nó.

a) Hãy chỉ ra các đường cao của tam giác HBC. Từ đó hãy chỉ ra trực tâm của tam giác đó.

b) Tương tự, hãy lần lượt chỉ ra trực tâm của các tam giác HAB và HAC.

Bài làm:

Giải Câu 61 Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 83

Các đường thẳng HA, HB, HC lần lượt cắt cạnh đối BC, Ac, AB tại N, M, E.

a) ΔHBC có :

HN ⊥ BC nên HN là đường cao

BE ⊥ HC nên BE là đường cao

CM ⊥ BH nên CM là đường cao

Vậy A là trực tâm của ΔHBC.

b) Tương tự, trực tâm của ΔAHB là C; ΔAHC là B.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021