Giải Câu 4 Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Hãy ghép hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Giải Câu 4 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

Bài làm:

Trong một tam giác

a - d' Đường phân giác xuất phát từ đỉnh A - là đoạn thẳng có hai mút là đỉnh A và giao điểm của cạnh BC với tia phân giác của góc A.

b - a' Đường trung trực ứng với cạnh BC - là đường vuông góc với cạnh BC tại trung điểm của nó.

c - b' Đường cao xuất phát từ đỉnh A - là đoạn vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC.

d - c' Đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A - là đoạn thẳng nối A với trung điểm của cạnh BC.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021