Giải Câu 8 Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Những tam giác nào có ít nhất một trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh?

Bài làm:

Tam giác có trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh là tam giác đều.

Giải Câu 8 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021