Đáp án câu 1 đề 5 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 5

Câu 1: Cho h(x) = . Tìm giá trị x sao cho h(x) = 3

Bài làm:

Câu 1:

Ta có h(x) = 3 =>

=>

=>

=>

=> hoặc $x-4=0$

=> hoặc $x=4$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021