Giải Câu 49 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 49: Trang 77 - SGK Toán 7 tập 2

Hai nhà máy được xây dựng bên bờ một con sông tại hai địa điểm A và B (h.44). Hãy tìm trên bờ sông một địa điểm C để xây dựng một trạm bơm đưa nước về cho hai nhà máy sao cho độ dài đường ống dẫn nước là ngắn nhất?

Giải Câu 49 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - sgk Toán 7 tập 2 Trang 77

Bài làm:

Giải Câu 49 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - sgk Toán 7 tập 2 Trang 77-2

Ta có độ dài đường ống dẫn nước = CA + CB.

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua đường thẳng a.

=> a là đường trung trực của AA' nên CA' = CA.

Do đó, CA + CB = CA' + CB

  • Nếu C ≡ C' (1) (không nằm trên A'B) thì ta có:

CA + CB ≥ A'B (bất đẳng thức ΔA'C'B)

  • Nếu C nằm trên A'B thì CA + CB = A'B (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: độ dài đường ống là ngắn nhất thì C phải là giao điểm của A'B với a.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021