Đáp án câu 4 đề 2 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tìm nghiệm của đa thức

Bài làm:

Câu 4:

B(x) = 0

hoặc $x-4=0$

hoặc $x=4$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021