Giải câu 19 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức tại \(x = 0,5 \)và \(y = -1\)

Bài làm:

Thay và \(y = -1\)vào biểu thức ta được:

Vậy biểu thức có giá trị là tại \(x=0,5\)và \(y=-1\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021