Giải Câu 63 Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 63: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đonạ thẳng AD, AE.

a) Hãy so sánh góc ADC và góc AEB.

b) Hãy so sánh các đoạn thẳng AD và AE.

Bài làm:

Giải Câu 63 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập - sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

a) Xét tam giác ABC có:

(quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác)

cân tại $B$

(góc ngoài tam giác ABD)

Chứng minh tương tự với tam giác

Từ (1)(2)(3) (đpcm)

b) Xét tam giác có: $\widehat{ADE}

(quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021