Giải câu 20 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 20: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Bài làm:

Có vô số các đơn thức đồng dạng với đơn thức

Ví dụ

Tổng của 4 đơn thức đồng dạng vừa tìm được là:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021