Giải câu 1 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 26 sgk Toán 7 tập 2

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

a) Tổng của x và y;

b) Tích của x và y;

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

Bài làm:

a) Tổng của x và y là

b) Tích của x và y là

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y với hiệu của x và y là

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021