Giải Câu 3 Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác DEF. Hãy viết bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

Bài làm:

Giải Câu 3 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

Với ΔDEF ta có các bất đẳng thức và quan hệ giữa các cạnh là:

DE < EF + DF

DF < EF + DE

EF < DE + DF

Và: EF - DE < DF < EF + DE (với EF > DE)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021