Giải câu 48 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 48: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

Bài làm:

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021