Giải câu 27 bài 5: Đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 27: trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại và \(y=1\)

Bài làm:

Thay và \(y=1\)vào đa thức đã rút gọn ta được:

Vậy đa thức tại \(x=0.5\)và \(y=1\)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021