Giải Câu 53 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 53: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng (h.50). Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau?

Giải Câu 53 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

Bài làm:

Giả sử mỗi ngôi nhà là một đỉnh của tam giác ABC.

Để điểm đào giếng cách đều ba ngôi nhà (ba đỉnh của tam giác) thì điểm đó chính là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó (áp dụng định lí giao điểm của ba đường trung trực).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021