Giải câu 22 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 22: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) và \(\frac{5}{9} xy\)

b) và \(-\frac{2}{5} xy^4\)

Bài làm:

a) Tích hai đơn thức là

Vậy tích hai đơn thức có bậc 8

b)

Vậy tích hai đơn thức có bậc 8

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021