Đáp án câu 3 đề 9 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cho hàm số

a. Tính khi $x= -2$

b. Tìm biết $f(x) = 51$

Bài làm:

Câu 3:

a. => $f(-2) =2.(-2)^{3}-3=2.(-8)-3=-16-3=-19$

b. => $2.x^{3}-3=51$

=>

=>

=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021