Giải câu 25 bài 5: Đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 25: trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a.

b.

Bài làm:

a.

Vậy đa thức có bậc 2

b.

Vậy đa thức có bậc 3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021