Đáp án câu 2 đề 10 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Điểm một bài kiểm tra của môn toán của một nhóm học sinh được ghi lại như sau:

76899475610

a. Hãy lập bảng tần số

b. Tính điểm trung bình của bài kiểm tra.

Bài làm:

Câu 2:

a. Bảng tần số

Giá trị (x)45678910
Tần số (n)1122121N=10

b.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021