Đáp án câu 3 đề 3 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Một giáo viên theo dõi thời gian giải xong một bài tập ( tính theo phút) của một số học sinh và ghi lại như sau:

9784687787
888114741198
77811768748

a. Dấu hiệu ở đây là gì và dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

b. Lập bảng tần số

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

Bài làm:

Câu 3:

a. Dấu hiệu là: " Thời gian giải xong một bài tập của mỗi học sinh"

Dấu hiệu này có giá trị là 30

b. Bảng tần số

Thời gian (x)4678911
Tần số (n)4291023N=30

c.

Mốt của dấu hiệu

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021