Giải câu 35 bài luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 35: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Tính

b) Tính

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021