Giải câu 18 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 21

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 21 sgk Toán 7 tập 2

Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng 26:

Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Tần số (n)
1051
110 - 1207
121 - 13135
132 - 14245
143 - 15311
1551
TổngN=100

Bảng 26

a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết ?

b) Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.

Bài làm:

a) Bảng này có khác so với bảng tần số đã học.

Các giá trị khác nhau của biến lượng được "phân lớp" trong các lớp đều nhau (10 đơn vị) mà không tính riêng từng giá trị khác nhau.

b) Số trung bình cộng

Để tiện việc tính toán ta kẻ thêm vào sau cột chiều cao là cột số trung bình cộng của từng lớp.

Ta được bảng:

Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Trung bình cộng của mỗi lớpTần số (n)
1051051
110 - 1201157
121 - 13112635
132 - 14213745
143 - 15314811
1551551

Số trung bình cộng:

(cm).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021