Giải câu 59 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 59: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021