Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 3)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 3). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 3

Câu 1: Cho đa thức K(x) = và L(x) = $x^{2}+x+1$

a. Tính K(x) + L(x)

b. Tính K(x) - L(x)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tìm các số m, n của đa thức:

E(x) = sao cho E(x) = F(x) với F(x) = $x^{2}-3x+5$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Một giáo viên theo dõi thời gian giải xong một bài tập ( tính theo phút) của một số học sinh và ghi lại như sau:

9784687787
888114741198
77811768748

a. Dấu hiệu ở đây là gì và dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

b. Lập bảng tần số

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tìm các nghiệm của đa thức: g(x)=(x+1)(x-1)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A (AB>BC), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh:

a.

b. AH là đường trung trực của đoạn BC

c. DE và BC song song với nhau

d. AH > CH

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021