Giải câu 94 bài 12: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 94: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Hãy tìm các tập hợp:

a. ;

b. .

Bài làm:

a. Vì nên $\mathbb{Q}\cap \mathbb{I}=\phi $

b. Vì nên $\mathbb{R}\cap \mathbb{I}=\mathbb{I}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021