Giải câu 50 bài Ôn tập chương 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 50: trang 77 sgk toán lớp 7 tập 1

Ông Minh dự định xây một bể nước có thể tích là V. Nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự định ban đầu như sau: Cả chiều dài và chiều rộng đáy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Bài làm:

Gọi a; b; h (a; b; h > 0; )lần lượt là chiều dài đáy, chiều rộng đáy và chiêu cao của bể.

Ta có thể tích của bể là: V = a . b . h = S . h (S là diện tích đáy)

Khi V không đổi thì S và h là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Vì chiều dài và chiều rộng đều giảm đi một nửa, khi đó chiều dài mới là và chiều rộng mới là $\frac{b}{2}$

Diện tích đáy mới là

Nên diện tích đáy mới giảm đi 4 lần so với diện tích đáy ban đầu.

Vậy để thể tích V không đổi thì chiều cao phải tăng lên 4 lần so với chiều cao ban đầu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021