Giải câu 46 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 46: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 46 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Xem hình 31:

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

Bài làm:

a) Vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB.

=> a // b.

b) Ta có: là hai góc trong cùng phía.

=>

=>

=>

=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021