Giải câu 54 bài Ôn tập chương 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 54: trang 77 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

a,

b,

c, .

Bài làm:

a,

Cho x = 1 thì y = -1. Vậy A (1; -1) thuộc đồ thị hàm số

b,

Cho x = 2 thì y = 1. Vậy B (2; 1) thuộc đồ thị hàm số

c, .

Cho x = 2 thì y = -1. Vậy C (2; -1) thuộc đồ thị hàm số

Ta có đồ thị như hình vẽ.

Hướng dẫn vẽ: Ta chọn một giá trị bất kì của x. Sau đó thay giá trị của x vào hàm số để tìm được giá trị của y tương ứng. Từ đó ta sẽ xác định được tọa độ của một điểm mà đồ thị hàm số đi qua.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021