Giải câu 13 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân và chia các số hữu tỉ , ta có :

a.

b.

c.

d.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021