Giải câu 21 bài: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.

Bài làm:

Dựa vào câu 20 ta có cách dựng tia phân giác của góc A, B, C như sau:

Dựng tia phân giác của góc A

  • Vẽ cung tròn tâm A cung này cắt AB, AC theo thứ tự ở M, N.
  • Vẽ các cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm I nằm trong góc BAC
  • Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Tương tự cho cách vẽ tia phân giác của góc B, C.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021